Użytkowanie serwisu

Zasady użytkowania

 1. Oficjalna Strona Internetowa Pawła Księżaka działająca w domenie ksiezak.com (zwanej powyżej Serwisem lub Stronami Internetowymi PK) i/lub treści i materiały w niej zawarte tj.: utwory w całości lub we fragmentach oraz ich wybór lub zestawienia, fotografie i znaki towarowe podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa określonych w szczególności w następujących ustawach: 
  • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Poprzez korzystanie z treści, utworów, materiałów i fotografii, o których mowa powyżej udostępnionych na Stronach Internetowych PK, internauci, użytkownicy lub firmy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do niniejszych utworów, treści, itp. Wymienionych powyżej.
 3. Zakresu użytkowania treści i materiałów zawartych na Stronach Internetowych PK ogranicza się do użytku osobistego i niekomercyjnego. Znaczy to, że niniejsze treści bezwzględnie przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego i nie może ich bez pisemnej zgody autora kopiować w całości i we fragmentach, modyfikować, rozpowszechniać, przesyłać, prezentować, publikować, powielać, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać.
 4. Dopuszcza się z cytowanie w mediach i na portalach społecznościowych fragmentów twórczości, o ile zawierają one opis źródła w postaci: „Utwór pochodzi z Oficjalnej strony Pawła Księżaka – www.ksiezak.com” lub „© Paweł Księżak – www.ksiezak.com
 5. Z wyłączeniem publikacji na portalach społecznościowych wszelkie inne publikacje treści i materiałów (w całości lub we fragmentach), o których mowa w punkcie powyżej trzeba potwierdzić wysyłając na adres e-mail: kontakt@ksiezak.com  zapytania, oraz uzyskać zgodę autora.

E-mail: kontakt@ksiezak.com